1. KOSZTORYSY I PRZEDMIARY

Wyceny inwestycji oparte o ceny ofertowe na podstawie kosztów rynkowych oraz publikacji wydawnictw cenotwórczych.

KOSZTORYSY

Wykonujemy do zamówień publicznych, konkursów, procedur przetargowych inwestycji prywatnych, pracowni projektowych, wykonawców oraz inwestorów indywidualnych.

Opracowania kosztorysowe wykonywane są w programach Norma Expert, Miara Pro, Ms Excel i zapisywane są w wielu różnych formatach do odczytu i edycji.

CENY JEDNOSTKOWE

Analizujemy indywidualnie dla inwestycji z wykonaniem ofertowania elementów cenotwórczych. Oferty dla inwestycji udostępniamy dla inwestora z opracowaniem kosztorysowym.

PRZEDMIARY lub OBMIARY

Wykonujemy na podstawie dokumentacji projektowej w wersjach elektronicznych, papierowych oraz inwentaryzacji własne do celów kosztorysowych. Wyliczenia opracowywane są w wersji uproszczonej lub szczegółowej w programach Norma Expert i Miara Pro umożliwiających modyfikacje oraz czytelny zapis i wizualne odniesienie w obiekcie.