2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, drogowych, zieleni oraz robót konserwatorskich. Opracowania STWiOR wykonywane są w wersji szczegółowej na podstawie dokumentacji projektowej i wieloletniego doświadczenia wykonawczego, dostosowane do indywidualnych potrzeb Inwestora.