3. ANALIZA KOSZTÓW

Weryfikujemy i rozliczamy koszty inwestycji,

Przygotowujemy wstępne i szacunkowe wyceny kosztów inwestycji,

Opracowujemy indywidualne wyceny kosztów inwestycji oparte o szablony kalkulacyjne,

Przygotowujemy zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji.