4. NADZORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Oferujemy nadzory robót budowlanych prowadzonych inwestycji w ramach pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownika budowy czy inspektora nadzoru.