5. DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE POWYKONAWCZE

Opracowujemy dokumentacje konserwatorskie powykonawcze wykonanych robót budowlano-konserwatorskich na obiektach zabytkowych zgodnie z wytycznymi i standardami MKiDN oraz Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.