6. WYCENY W TECHNOLOGII BIM

Opracowujemy kosztorysy i przedmiary robót w technologii BIM czyli modelowania informacji budynku na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Dzięki technologii BIM wszystkie informacje o budynku są dostępne w jednym modelu 3D.